Turberättelsetävling!

Vi har ju skrävlat en del om våra turer, men nu vill vi och alla andra läsa Din bästa turberättelse. Publicera den i loggen vår Facebooksida, facebook.com/kajaksaker. Skriv TURBERÄTTELSETÄVLING med versaler som första rad i ditt inlägg, så läsarna lätt kan identifiera och läsa ditt bidrag. Folket är jury. De tre bidrag som får flest ”gillar” vinner var sitt ex av Yvon Chouinards eminenta bok Let My People Go Surfing!
Tävlingen är öppen t.o.m 1 mars. Lycka till!